بادی و شلوار زیر دریایی كد NB783

175,000 تومان

  • جنس: نخ پنبه نرم و لطیف
  • دارای کشسانی
  • …………………………………………………..
  • سایــــــــز | بـلـنـدی بـادی| پـهــنـا  | بلندی شلوار
  • 18     مــاه|     45 س      | 23 س  |    45 س
  • 24     مــاه|     47 س      | 25 س  |    47 س
  • 36      مـاه|     50 س      | 26 س  |    50 س
  • 48      مـاه|     53 س      | 27 س  |    53 س
  • 1-2 سانت احتمال خطا در اندازه ها وجود دارد.