بادی و شلوار میکی موس كد NB745

85,000 تومان99,000 تومان

  • جنس نخ پنبه درجه 2
  • …………………………………………………..
  • سایــــــــز | بلندی بـــادی | پـهــنـا  | بلندی شلوار| بلندی استین
  • 0-3  مـاه  |     33 س      | 21 س  |    34 س     |  18 س
  • 3-6 مـــاه |     35 س      | 23 س  |    38 س     |  20 س
  • 6-9 مـــاه |     39 س      | 24 س  |    40 س     |  21 س
  • 9-12 مــاه|     42 س      | 26 س  |    43 س     |  24 س
  • (دارای پخش چاپ کمی روی کار)
  • (بدلیل متفاوت بودن تولیدیها سانت لباسها چک شود.)
  • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)