بادی و شلوار گل اطلسی كد NG754

97,000 تومان

  • جنس پنبه درجه دو
  • رنگ تیره کار سرمه ای
  • …………………………………………………..
  • سایــــــــز | بلندی بـــادی | پـهــنـا  | بلندی شلوار| بلندی استین
  • 0-3  مـاه  |     34 س      | 21 س  |    31 س     |  19 س
  • 3-6 مـــاه |     36 س      | 23 س  |    36 س     |   20 س
  • 6-9 مـــاه |     39 س      | 24 س  |    39 س     |   22 س
  • 9-12 مــاه|     42 س      | 26 س  |    42 س     |   24 س
  • (بدلیل متفاوت بودن تولیدیها سانت لباسها چک شود.)
  • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)