تیشرت و شلوارک فیل کوچولو كد NG806

160,000 تومان

 • نخ پنبه
 • دارای دکمه سرشانه
 • …………………………………………………..
 • ســـایـــز |بلندی تیشرت | پــهـنــا  | بلندی شلوارک
 • 3-6 مــاه |     30 س   |   22 س    |  24 س
 • 6-9 مــاه |     32 س   |   24 س    |  26 س
 • 9-12 ماه |     35 س   |   25 س    |  28 س
 • 12-18ماه|     36 س   |   27 س    |  30 س
 • 18-24ماه|     39 س   |   28 س    |  33 س
 • (بدلیل متفاوت بودن تولیدیها سانت لباسها چک شود.)
 • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)