دو تکه تو کرکی آهو کد NG685

179,000 تومان

 

  • ســــایـــــــــز  | بــلـندی | پـــهــنــا | شلوار
  • 0-3 مــــــاه    |  29 س  | 22 س   | 35 س
  • 3-6 مــــــاه    |  32 س  | 24 س   | 38 س
  • 6-9 مــــــاه    |  34 س  | 25 س   | 41 س
  • 9-12 مــــاه    |  35 س  | 26 س   | 43 س
  • 12-18 مــاه    |  37 س  | 28 س   | 47 س
  • جنس کار نخ پنبه دورو
  • درون کار تو کرکیست
  • 1-2 سانت اختلاف سانتی وجود دارد .