رامپر و دستمال گردن دو قو کد NG534

116,000 تومان

جنس: نخ پنبه

  • دارای دستمال گردن جهت جلوگیری از خیس شدن یقه لباس و داشتن زیبایی فراوان
  • رنگ اصلي كار گلبهيست
  • …………………………………………………..
  • سایــــــز   | بلندی رامپر |پــهــنـا | فـــاق
  • 3-6 مــاه   |    37 س    | 23 س | 33 س
  • 6-9 مــاه   |    40 س    | 24 س | 36 س
  • 9-12 مــاه |    42 س    | 25 س | 39 س
  • 12-18 مــاه|   46 س     | 27 س | 40 س