زیر دکمه استین بلند hug كد NB706

97,000 تومان

  • جنس تمام پنبه
  • رنگ تیره کار سرمه ای
  • سایــــــز
  • زیر دکـمه | بــلـندی | پهنا
  • 0-3  ماه  |  35 س  | 19 س
  • 3-6 ماه   |  39 س  | 20 س
  • 6-9 ماه   |  42 س  | 23 س
  • 9-12 ماه |  45 س  | 25 س
  • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)