زیر دکمه گل رز کد NG608

60,000 تومان

  • سـايــز   |بلندی بادی |  پـــهنــا
  • 0-3 ماه  |     33 س   |  18 س
  • 3-6 ماه  |     37 س   |  20 س
  • 6-9 ماه  |     40 س   |  22 س
  • 9-12 ماه|     43 س   |  23 س
  • جنس تمام پنبه