ست دختر موتور سوار کد NG704

296,000 تومان

  •  ســايــــز| بـــلــــندي | پــــهنـــا   |  بلندی شلوار
  • 3 ســـال |    39 س   |   31 س   |  53 س
    4 ســـال |    42 س   |   32 س   |  55 س
  • 5 ســـال |    44 س   |   34 س   |  61 س
  • 6 ســـال |    47 س   |   35 س   |  63 س
  • جنس کار:دورس دو نخ پنبه
  • کشباف های کار شده کارای کشسانی خوبی میباشند.