ست فیل و قلب کد NG917

162,000 تومان

  • ســـایــز  | بلندی بلوز | پــهــنا | بلندی شلوار
  • 3-6 ماه   |    29 س   | 23 س |   36 س
  • 6-9 ماه   |    31 س   | 24 س |   39 س
  • 9-12 ماه |    34 س   | 26 س |   44 س
  • 12-18ماه |   37 س   | 28 س |   49 س
  • ………………………………………………..
  • جنس  نخ پنبه
  • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)