سرهمی جغد كد NG846

159,000 تومان

  • جنس تمام پنبه
  • …………………………………………………..
  • سایــــــــز | بلندی فاق | پـهــنـا  | بلندی سرهمی
  • صــفـــــــر |    34 س   | 23 س  |   49 س
  • سایز یک  |     36 س   | 24 س  |   51 س
  • سایز دو   |     38 س   | 26 س  |   55 س
  • سایز سه |     40 س   | 28 س  |   57 س
  • (بدلیل متفاوت بودن تولیدیها سانت لباسها چک شود.)
  • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)