سرهمی فوتر آبنبات کارترز کد NG904

189,000 تومان

 • ســـایــز  | بلندی فاق | پــهــنا | بلندی سرهمی
 • 3 مــــاه  |    34 س   | 23 س | 49 س
 • 6 مــــاه  |    37 س   | 24 س | 52  س
 • 9 مــــاه  |    40 س   | 25 س | 55 س
 • 12مـــاه  |    42 س   | 27 س | 57 س
 • …………………………………
 • سرهمی زیپی و فوتر
  برند کارترز
 • وارداتی
 • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)