سرهمی کوسه كد NB685

160,000 تومان

 • نخ پنبه
 • دکمه پرس
 • درارای طرح های فانتزی
 • …………………………………………………..
 • سایــــــــز | بلندی سرهمی| پـهــنـا  | بلندی فاق
 • 0-3  ماه   |     47 س        | 24 س  | 33 س
 • 3-6 ماه    |     52 س        | 25 س  | 35 س
 • 6-9 ماه    |     56 س        | 27 س  | 38 س
 • 9-12 ماه  |     61 س        | 28 س  | 40 س
 • 12-18 ماه|     64 س        | 29 س  | 42 س
 • (به سانت لباسها دقت شود)