سه تکه شیر شاه ( یشمی) کد NB654

329,000 تومان

 • بلـــــــوز | بـــلــــندي | پــــهنـــا
 • 9 مــــــاه|    30 س   |   22 س
  12مــــاه |    34 س   |   24 س
 • 18مــــاه |    36 س   |   25 س
 • 24مــــاه |    38 س   |   26 س
 • ————————————————————–
 • جنس بلوز : نخی و دارای کشسانی
 • جلیغــه  | بـــلــــندي | پــــهنـــا
 • 9 مــــــاه|    32 س   |   26 س
  12مــــاه |    35 س   |   27 س
 • 18مــــاه |    37 س   |   28 س
 • 24مــــاه |    38 س   |   32س
 • ————————————————————–
 • جنس جلیغه : بادگیر آستردار که درون کار پشمه شیشه کار شده
 • شـــلوار | بـــلــــندي | دور کمرحالت عادی | دور کمر با کشسانی | فاق
 • 9 مــــــاه|    39 س   |   38 س               |      52 س              |17 س
  12مــــاه |    42 س   |   40 س               |      54 س              |18 س
 • 18مــــاه |    45 س   |   41 س               |      56 س              |19 س
 • 24مــــاه |    48 س   |   44 س               |      62 س              |19 س
 • ————————————————————–
 • جنس شلوار : کتان
 • برند murat baby ترک