کت سارافن یونیکورن كد NG621

167,000 تومان

  • سـایـــــز |بلندی سارافن| پـــهـــنا | بلندی کت
  • 2 سال   |     47 س     | 29 س  | 17 س
  • 3 سال   |     50 س     | 30 س  | 17 س
  • 4 سال   |     55 س     | 31 س  | 19 س
  • 5 سال   |     57 س     | 32 س  | 19 س
  • 6 سال   |     61 س     | 32 س  | 21 س
  • 7 سال   |     65 س     | 34 س  | 23 س
  • 8 سال   |     69 س     | 34 س  | 23 س
  • جنس: نخ پنبه
  • رنگ کت سورمه ایست